GİZLİLİK POLİTİKASI

Yayındakiler.com bir As Yapım Reklamcılık,Filmcilik Ltd.şti. hizmetidir.

Bu Açıklamalar bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek ve uymanız  gereken kurallar ile sorumlulukları detaylı açıklamak üzere hazırlanmıştır. 

Yayındakiler.com Web Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı " Yayındakiler.com üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaç ve kapsam dışında üçüncü şahıslara açıklamayacaktır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın web sitemizi dilediğiniz zaman istediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz yayındakiler.com tarafından korunur. 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için Yayındakiler.com, gerektiğinde kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 

Üyelik veya web sitesi üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, adres veya e-mail adresleri gibi) Yayındakiler.com’a vermeleri gerekmektedir Yayındakiler.com Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, talep edilen bilgileri Yayındakiler.com veya kendi bünyesindeki firmalarla paylaşabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır.

Yayındakiler.com, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Yayındakiler.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz ancak tarafınızdan web sitemize verildiğinde kaydedilir. 

Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır Yayındakiler.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Yayındakiler.com ‘un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda  Yayındakiler.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 - Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde kararname,yönetmelik vb.gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklarda;

 -  Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinde;

  -   Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde. 

Yayındakiler.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin saklanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almaya ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Yayındakiler.com ‘un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web site'sine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Yayındakiler.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Yayındakiler.com, kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesi'ni kullanımına dair bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak izinli pazarlama mesaj ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamiştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir. 

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamaz ve göndereceğiniz e-postaların güvenliği sizlerin (kullanıcı'nın) sorumluluğundadır. 

Yayındakiler.com tarafından web sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler,  Yayındakiler.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Yayındakiler.com kullanıcılarının şahsi bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. 

E-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliiinden Yayındakiler.com kullanıcıları sorumludur. 

Web sitemizde Yayındakiler.com tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verilebilir, Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ettiğiniz takdirde, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmeniz sizin menfaatinizedir. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Yayındakiler.com  kesinlikle sorumluluk kabul etmez.

Yayındakiler.com işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman web sitesi'nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Yayındakiler.com değişiklik yaptığı "Gizlilik Politikası" hükümleri web sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

İl Sayfası için istediğiniz konumu seçiniz