Konya Radyoları
Konya | Esas radyo Pop, Slow Müzik
Konya | Radyo Derya Halk Müziği
Konya | Ülkü Fm Halk Müziği, Özgün Müzik
Konya | Radyo Net Karma, Pop
Konya Ribat Fm Tasavvuf Müziği
Diğer Sanat Müziği Radyoları
Radyo Megasite / Ankara Sanat Müziği
Uludağ Fm / Bursa Sanat Müziği
Adıyaman | Adyü Fm Sanat Müziği
Radyo Hakkında
1993 y?l?nda yay?n hayat?na ba?layan genç radyo; Türkçe pop müzik ve yabanc? müzik format?nda 2006 y?l?na kadar yay?n yapt?. Özellikle 1996 y?l?nda yapt??? teknik yat?r?m ve kurdu?u programc? kadrosuyla Konya’n?n en gözde radyosu oldu. O dönemlerde yap?lan yerel ölçümlemelerde rakiplerine aç?k ara fark atan genç radyo, yay?n konseptiyle y?llarca 1 numara olmay? ba?ard?.  Popüler müzik çalan radyolar?n say?s?n?n artmas?yla, yakla??k alt? ay süren piyasa ara?t?rmalar? sonucunda farkl? bir kulvar seçildi. Bu kulvar?n ad?;  kültürümüzün temelini olu?turan Türk sanat müzi?i ve Türk halk müzi?i format?yd?. Hem Türk sanat müzi?ini ve Türk halk müzi?ini yeni nesile sevdirmek hem de bu tarz? seven dinleyicilere güzel eserler sunmak için yola ç?k?ld? ve ba?ar?ld?. Türkiye’nin en önemli ara?t?rma firmas? kmg-ipsos ölçümlemelerinde genç radyo üst s?ralarda yer almaya devam ediyor. Evlerde, i?yerlerinde, araçlarda, topluma aç?k e?lence mekanlar?nda, kamu alanlar?nda, bilgisayarlarda genç radyo dinleniyor.  Türk sanat müzi?inin kalbi bu frekansta at?yor; buras? genç radyo  
İl Sayfası için istediğiniz konumu seçiniz