Ordu Radyoları
Diğer Pop Radyoları
Radyo Hakkında
Türkiye’nin ilk özel yerel radyo kanallar?ndan biri olan Oney Flash Fm, 26 ?ubat 1992 tarihinde Berkant’?n Saman Yolu ?ark?s?yla ilk sunumunu An?lara Yolculuk fon müz?i e?li?inde Nur Al?c? ile yaparak yay?n hayat?na ba?lad?. ?lk Dj’yi Ayhan Köseo?lu, ?lk Show Program? Kadir Eyüpo?lu ile F?nd?k Show olan Oney Flash Fm’in ilk konuk sanatc?s? ise Seyyal Taner oldu. ?lk karasal yay?n frekans? 93.5 Mhz’den 30W’l?k bir verici gücüyle yay?nlar?na ba?layan Oney Flash Fm, bu gün 89.0 Mhz’den 1000W yay?n gücüyle bölgenin en geni? yay?n a??na sahiptir. Oney Flash Fm, Ba??ms?z, dürüst ve güvenilir habercilik anlay???yla, seçkin programc?lar?yla, yay?n ilkeleri ve teknolojik donan?m?yla, Ünye’nin en çok dinlenen yerel radyolar? aras?nda ilk s?ralarda yerini ald?. Bugüne kadar yay?n hayat?nda dinleyicileriyle samimi bir ileti?im kuran Oney Flash Fm, zamanla yay?n yapt??? her yerde toplumun sesi oldu. Kat?ld??? etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, kampanyalar, paneller ve organizasyonlar ile Bölgenin’nin lider radyosu oldu. Dü?ünen, tarafs?z ve cesur radyo kimli?i ile daima kulaklar?n?zda olmaya devam edece?iz! Radyonuz Aç?k Olsun...
İl Sayfası için istediğiniz konumu seçiniz